måndag 16 augusti 2010

Ett gränslöst parti?

Jobben, skolan, skatterna....Partierna talar med en mun om de frågar de tror intresserar majoriteten: Hur vi själva i vårt relativt välfungerande välfärdssamhälle mår och hur vi fördelar pengarna mellan oss.

I dag blir till och med vår tvätt en politisk fråga och butlern ska återfödas i kollektivtrafiken. Jag vill inte förminska våra inhemska välfärdsfrågor men nog känns det ganska pinsamt ibland när man slår upp morgontidningen. För var är vårt engagemang för världen utanför Sverige? Vad hände med debatten om klimatfrågan, vapenexporten, Afghanistan? Om migranter eller papperslösa som behandlas som brottslingar, eller om dödsdomar runt om i världen?

Vi har en lång tradition av solidaritetsarbete och bistånd har varit en hjärtefråga i vårt parti. Det som ingen annan brytt sig om har vi ofta lyft och ställt oss på de utsattas sida mot angriparna, mot imperialismen, mot dem som kränker ursprungsbefolkningars rättigheter etc.

Men nu är det tyst, väldigt tyst. Ingen verkar vilja ta i internationella frågor av rädsla för att förlora striden om de inhemska välfärdsfrågorna. Är det så krasst? Nu höjer jag i alla fall min röst för att vi påminner alla om att det finns ett liv utanför Sveriges gränser. Och där behövs vårt parti mer än någonsin!

torsdag 12 augusti 2010

Ingen ska dö i bröstcancer

Dödligheten i bröstcancer har minskat med 16 procent i Sverige de senaste 20 åren, rapporteras i dag. Nedgången är något mindre än den genomsnittsliga minskningen i Europa. En orsak till det kan vara att bröstcancervården var bättre här än i andra europeiska länder när studien inleddes, men det är ändå viktigt att analysera hur vi får ner dödligheten ytterligare.

Målsättningen måste vara att ingen ska behöva dö i bröstcancer. I landstinget har jag lyft detta ett antal gånger och i varje budget avsätter vi extra pengar för att öka informationen om vikten av mammografi.

Men som så mycket annat är detta en klassfråga. Kvinnor med låg utbildning, inte minst de som invandrat till Sverige, är underrepresenterade i undersökningarna. Därför behövs bättre och riktad information. Jämlik vård betyder att vi ständigt har ögonen på var det finns brister och var vi måste sätta in extra resurser.

tisdag 10 augusti 2010

Minnen från Almedalen


Det har redan gått över en månad sedan vi sågs i Almedalen. I år blev det rekord i nästan allt: sol och värme, antal aktiviteter, människor, utspel, skandaler, provokationer, fester, mingel...
Själv deltog jag i några seminarier, bland annat i ett om Hälsoval Stockholm på restaurang Trädgården. En rekordpublik ville höra om vårt rödgröna alternativ till vårdvalet.

tisdag 20 april 2010

Klart med folkomröstning om Förbifarten

Äntligen kommer frågan om Förbifart Stockholm att avgöras av medborgarna! Efter många och långa samtal inom det rödgröna blocket det senaste året har vi en uppgörelse. Trots det motstånd som fanns till en början fick vi i Vänsterpartiet igenom vårt krav på en folkomröstning om Förbifarten.
Den 23 september 2012 ska Stockholmarna själva få välja. Frågan är enkel. För förnuftets skull och för miljöns skull hoppas jag självklart att en majoritet väljer en nödvändig utbyggd kollektivtrafik framför en sexfilig motorväg, som till två tredjedelar kommer att gå i en hälsofarlig tunnel.
Någon kanske blir orolig och undrar hur vi ska lyckas vända den opinion som nu verkar stödja tanken på Förbifarten. Men jag är optimistisk. Två tydliga alternativ ställs mot varandra: Förbifart mot kollektivtrafik. Vi har miljörörelsen, kvinnor och unga med oss. Nu gäller det att också vinna männen. Så i den informationskampanj som föregår folkomröstningen, där bägge sidor får lika mycket pengar, är tydlighet, kunskap och pedagogik A och O.
Förbifart Stockholm har en låg kapacitet i förhållande till investeringskostnaden om man jämför med tåg och språvagn. För de 30 miljarder som motorvägen beräknas kosta (slutnotan kan dock bli betydligt högre) skulle åtskilliga viktiga förbättringar i kollektivtrafiken kunna göras. Till exempel tunnelbana till Nacka och fortsatt utbyggnad av tvärbanan.
Så varför säga ja till mer biltrafik, längre köer och ökade utsläpp när vi i stället kan säga JA till mer kollektivtrafik som gör att fler kan ställa bilen och åka mer miljösmart. Nu börjar vi en drygt två år lång kampanj för att en majoritet av Stockholmarna ska ställa sig på vår sida!

torsdag 4 mars 2010

Vad säger lönen om människans värde?

En brittisk tankesmedja har funderat på det här med människors värde. Vi tycker kanske det är motbjudande att sätta en prislapp på människor men så sker ju ständigt i lönesättningen. De som sliter mest och har de tyngsta jobben upplever sällan något glädjerus när lönebeskedet kommer.
Men de här britterna har insett att sjukhusstädarna är en mycket värdefull yrkesgrupp för samhället. Uppskattningsvis skapar de ett mervärde av tio pund för varje pund de tjänar. Inte nog med att de städar och håller rent, det i sin tur leder till förbättrade resultat i hälsa i ett mycket vidare sammanhang.
Bankdirektörerna däremot är ett tärande släkte i samhället på grund av den skada de orsakat den globala ekonomin. För varje pund de tjänar slösar de bort ett värde på sju pund.
Lönen är sällan en avspegling av det verkliga värdet som skapas när människor arbetar. Vi skulle behöva en lönestruktur som belönar de arbetsinsatser som skapar mest samhälleliga vinster, i stället för de vinster som görs på bekostnad av samhället och miljön.
I 100 år har vi firat den internationella kvinnodagen. Och det är nu 15 år sedan Sverige av FN utsågs till världens mest jämställda land. Men lön efter kön är beklämmande nog vardag för hundratusentals kvinnor i offentlig sektor. Här är det inte tal om om att belöna kvinnorna för det faktiska värde de producerar, varken direkt eller indirekt. Men en enkel ekvation - i ljuset av ovanstående resonemang - är att värdet av de offentliganställda kvinnornas arbete i Sverige är mångdubbelt större än vad som visar sig i lönekuvertet.

måndag 8 februari 2010

Moderat magplask

Moderaterna ger inte upp. I Svenska Dagbladet i går radar de återigen upp alla de där vulgärargumenten om vad sprutbyte innebär. Nu har vi kommit så långt i landstinget att det finns en blocköverskridande majoritet om att införa sprutbyte, som kompletterande insats för att nå missbrukarna. Då undrar man ju varför M går ut och blottar en spricka i Alliansfasaden så här ett halvår före valet. Ganska osmart, måste jag säga men det är väl de ultrakonservativa krafterna i partiet som trycker på.
Alla som agerar utifrån sunt förnuft och värnar alla människors rätt till en god vård, inser snabbt att M inte har särskilt mycket på fötter i den här frågan. Det är väl just därför som de använder sig av floskler som att nästa steg blir subventionerat heroin och sprutrum. Och att någon skulle lockas in i missbruk med rena sprutor som dragningskraft är ju nonsens.
Men M har ju aldrig visat någon empati för de mest utsatta i samhället, så varför skulle de göra det när det gäller sprutnarkomaner?

tisdag 12 januari 2010

Kungahuset och militarismen

Nu pågår uppenbarligen en kampanj orkestrerad av bland annat regeringen och Expressen för att få svenska folket att stödja svensk trupp i Afghanistan. Hur kan man annars förklara att Victoria och Daniel har varit på snabbesök i landet? Pinsamma bilder från parets besök har publicerats utan kritiska kommentarer. Jag känner mig lätt illamående. Visserligen har det svenska kungahuset stött militarismen i det förflutna, inte minst under andra världskriget men att i dag se hur kungahuset låter sig utnyttjas till stöd för USAs krig i Afghanistan gör att republik borde stå högt på den politiska dagordningen. Vänsterpartiet måste driva att svensk trupp omedelbart tas hem från Afghanistan. Vi får inte böja oss för S och MP och deras acceptans för fortsatt svensk närvaro.